Composition Writing (Title)

 

Year

2008

        

2009

 

2010
Q1.Ang Pangara Ko Sa Buhay Q1.Ang Pangara Ko Sa Buhay Q1.Ang Pangara Ko Sa Buhay

 Q2.Ang Magagawa Ko Upang Magin Halimbawa  Sa Aming Barangay Q2.Ang Magagawa Ko Upang Magin Halimbawa  Sa Aming Barangay
 Q3.Magagawa Ko Upang Maging Halimbawa Sa Aming Pamilya  Q3.Ang Magagawa Ko Upang Maging Halimbawa Sa Aming Pamilya
 Q4.Ang Magagawa Ko Upang Maging Malinis  Aking Kapaligiran Q4.Ang Magagawa Ko Upang Maging Malinis  Aking Kapaligiran
 Q5.Ang Magagawa Ko Upang Maging Mabuting Mamamayan Q5.Ang Magagawa Ko Upang Maging Mabuting Mamamayan
Q6.Ang Katangiang Hinahanap Ko Sa ISang Pinuno  Q6.Ang Katangiang Hinahanap Ko Sa ISang Pinuno
Q7.Ang Magagawa Ko Upang Maging  Mapabuti  Ang Aking Kalusugan  Q7.Ang Magagawa Ko Upang Maging  Mapabuti  Ang Aking Kalusugan
Q8.Ang Pinakagusto Kong Gawin Sa Aking Buhay  Q8.Ang Pinakagusto Kong Gawin Sa Aking Buhay
Q9.Ang Magagawa Ng Edukasyon  Para Sa Akin Q9.Ang Magagawa Ng Edukasyon  Para Sa Akin
Q10.Ang Mga Katangian  Hinahanap Ko Sa Isang Kaibigan Q10.Ang Mga Katangian  Hinahanap Ko Sa Isang Kaibigan
Q11.Ang Karanasan Di Ko Malilimutang  Q11.Ang Karanasan Di Ko Malilimutang
Q12.Ang Magagawa Ko Upang  Maunlad ANg AKing Buhay  Q12.Ang Magagawa Ko Upang  Maunlad ANg AKing Buhay
                  Q13.Ang Magagawa Ko Upang Mapaunlad Ang Aking Pamilya       
        Q14.Ang Mga Katangian Hinahanap Ko Sa Isang Kandidato
                   Q15.Ang Pinakagusto  Kong Gawin Sa Aking Buhay