Ang Karanasan Hindi Ko Malilimutan

                              Ang karanasan ay isang ala ala ng kahapon,masaya man o mapait ngunit kailangang magpatuloy ang buhay alang-alang sa   ngayon at sa darating na bukas.

                             Ang karanasan na hindi ko malilimutan ay ang kinagisnan kong kahirapan mula nang magkaisip ako ay mahirap na kami. Hindi nga kami halos makakain ng tatlong beses sa isang araw.Sa buhay naming isang magsasaka mahirap kapag kaunti lang ang ani.Kaya ,kadalasan salat kami sa pagkain at hindi nakapag-aral dahil laging kulang ang aming kita.Dahil dito,natuto akong mangarap na makatapos ng pag-aaral.Gusto kong iahon ang pamilya sa kahirapan.Dito ko natutunan na ang edukasyon ay sagot sa kahirapan.Kung mangmang ang isang tao mahirap itong umasenso.

                            Sa ngayon ,pagsisikapan kong makapasa upang makapagpatuloy sa kolehiyo kahit anong paraan ay gagawin ko magkaroon lang ng pagbabago ang buhay ko.Sana,hindi na mauulit ang karanasan na iyon sa aking magiging pamilya.