Ang Magagawa Ko Upang Maging Halimbawa Sa Aming Barangay

    Ang ating Barangay,ay isang lugar kung saan nahuhubog ang ating pagkatao,sa ating Barangay matatagpuan ang mga tao na una natin makakasalamuha ,gaya ng mga kalaro,kaibigan at mga taong maging parte sa ating buhay.Dapat din nating gampanan ang ating tungkulin bilang isang mamamayan.

 Bilang isang kabataan at miyembro ng ating Barangay marami akong bagay na magagawa upang mapabuti ang aking Barangay.Una ay ang sumunod sa mga batas na pinnaiiral sa aming Barangay.Pangalawa ayt sumunod sa mga gawaing moral dahil nakabubuti ito sa ating kapwa.Tutulong ako sa mga gawain sa Barangay at makikialan ako sa mga nangyayari sa Barangay.Kinakailangan mapabuti ko ang relasyon ng bawat tao sa aming Barangay.At ang pagsuporta sa mga batas at pakikilahok sa mga gawaing sa Barangay na nagdudulot ng kapayapaan,pagkakaisa at kaayusan ng aming Barangay.

  Bilang isang mabuting mamamayan ng ating Barangay,dapat maging alisto tayo.Huwag tayong maging bulag sa mga nangyayari sa ating paligid.Dapat tayong makialam sapagkat malaki ang ating maitutulong sa pag-unlad ng ating Barangay.