Ang Magagawa Ko Upang Maging Magandang Halimbawa Sa Aming Pamilya

                   Ang pamilya ay pinakamaliit na yunit ng ating lipunan.Kapag matibay ang panahon ng pamilya tiyak namay pagkakaunawaan,pagkakaisa at kaunlaran.Subalit kung magulo ito maaring magbunga ito ng paghihirap at pagkawatak-watak.        

                  Ang magagawa ko upang maging magandan halimbawa sa aming pamilya ay magpakatino ako sa pag-aral.Kahit dito lang sa ALS gusto kong ipakita sa lahat na hinid hadlang ang kahirapn sa aking pagtatagumpay.Tutulungan ko muna ang aking sarili na magkaroon ng matibay na pananaw sa buhay upang ako'y makatapos ng kurso.Gagawin ang lahat matulungan lang ang aking mga magulang at kapatid.Maging magandang halimbawa ako sa aming pamilya kapag aasenso ang buhay ko na nagsimula sa matinding hirap.Ngunit ang magandang mithiin na ito ay guni-guni lamang .Nakasalalay sa inyong mga desisyon ang aking tagumpay.

                Sa wakas,ako po ay nagpapasalamt sa DepEd-ALS na kusang inilunsad para sa mga kapus -palad.Salamat din sa tiyaga at galing ng aming guro na laging umunawa sa mga kahinaan namin at lalao na sa Panginoong Diyos na laging gumagabay sa aming tungo sa tamang landas.