Ang Magagawa Ko Upang Mapanatiling Malinis Ang Ating Kapaligiran

     Ang Kapaligiran ay likha ng Poong Maykapal para sa bawat nilalalng dito sa mundong ibabaw.Ang mga bagay na makikita natin sa ating kapaligiran ay nagbibigay saya at buhay.

     Bilang isang Pilipino tungkulin ko na mapangalagaan ang kapaligiran .Maraming paraan para mapangalagaan ang kapaligiran .Ang ating kapaligiran ay mapangalagan sa pamamagitan ng pagwawalis araw-araw.Pagtapon ng basura sa tamang  basurahan.Mahalagang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran dahil dito nakasalalay ang ating kalusugan.Isa sa pinaka-mahalagang paraan upang maibsan ang klima ay ang hindi pagsunog ng plastik at hindi paggamit ng nakasasamang bagay sa ating kapaligiran.Madaling sabihin ang paglilinis pero mahirap itong gawin pero kung iisipin natin na para sa kabutihan nating lahat ito.Ang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran ay isang mahalagang bagay dahil dito natin masasabing umunlad ang ating lugar.At masasabing ang kalinisan ng ating lugar ay katulad ng kalinisan ng ating kalooban.

     Ang lahat ng ating pagsisikap ay magkakaroon ng katuturan kung ito ay ating isasapuso.Pagsisikap at determinasyon ang kailangan natin lahat upang magkaroon ng katuparan ang lahat.Panininwala sa sarili at sa Diyos ay walang imposible.