Ang Mga Katangian Hinahanap Ko Sa Isang Kaibigan

                            Ang bawat isa sa atin ay may natatanging kaibigan ito'y nakakagalak sa ating buhay,nagpapasya sa atin kapag tayo'y nalulungkot.Matatakbohan mo at tutulong pag may problema tayo nagbibigay ng mga payo.Minsa'y maituturing na mas higit pa sa kapatid ang isang kaibigan.

                              Ang gusto ko sa isang kaibigan ay tapat at matulungin hindi lamang sa katuwaan.Ito'y maghikayat sa akin tungo sa tamang landas at gagabay sa kabutihan sa tamang kaugalian.At magbibigayan ano man mayroon sa isa't-isa.At ibahagi ang ating talento sa mga kaibigan makatututlong sa kabuhayan ang bawat isa ay may asinso sa buhay.

                               Naway ito ang gawin natin para maibsan ang kahirapan sa ating bansa ang lahat ng  problema ay hidi natin iaasa sa ating bagong pangulo.May magagawa din tayo mga simpleng bagay pero laking kaginhawaan sa jlahat.Salamat sa Poong Maykapal sa mga gabay sa lahat.