Ang Pinakagusto Kong Hanapbuhay

                         Ang tao para mabuhay sa mundong ito ang nangangailangan ng isang uri ng hanapbuhay para sa sarili at sa mga mahal niya sa buhay.   Ang hanapbuhay na maitataguyod sa mga pangangailangan sa pamilya katulad ko na isa ng ina.Mahirapsa isang pamilya na walang matino at moral na uri ng hanapbuhay.Ang kailangan natin ay pagsisikap ng husto upang magkaroon ng hinhangad na matiwasay,masaya at ulirang pamilya sa lipunan.Ang kahirapan natin sa ngayon ay hindi hadlang upang mapatuloy ang ating minimithi sa buhay na hanapbuhay.Ang ating pamahalaan ay nagbibigay daan upang ito'y ating makamtam-posibleng mangyayari ito sa tulong ng A&E test na sa ngayon ay pinalaganap sa ating bansa sa pamamagitan ng Department of Education.

                         Kung papalarin gusto ko pang makapagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo upang makakuha ng dalwang taong kurso.Katulad ng kursong vocational.Alam ko na ito ay isa sa mga kinakailangan sa ating bansa.Kahit man mahirap at napakasakit na iiwas at malalayo sa sariling pamilya,titiisin ko,luha man at pawis ay iaalay ko magkaroon lamang ako ng isang moral at matiwasay na hanapbuhay.

                         Sana gagabayan ito sa panalanginng mahal na Panginoon.Salamat Po....